menu

Risøe

Klær, sko og tilbehør

O.P.Risøe er ett av Norges eldste tekstilforetagender. Selskapet har gjennom hele sin nærmere 50 år lange virksomhet fastholdt forretningsideen om å selge klær til kvinner med høy motegrad til konkurransedyktige priser. 

Nettside:http://www.risoe.no/

Telefon:40 03 50 99

O.P.Risøe AS var en av de første norske bedrifter som reiste til østen for å få produksjon av sine klær. Fra begynnelsen av 1960-årene ble de første leverandørkontaktene etablert. Flere av dagens leverandører stammer tilbake fra den tiden, i tillegg til at nye er etablert. Bedriften har derfor en rekke leverandører som man har hatt et langvarig forhold til.

Fra pionervirksomhet innen segmentet mote for ung kvinne med produksjon i Østen, har selskapet utviklet seg til en vertikalintegret kjede under navnet Risøe. Tidligere het kjeden Peder Risøe men navnet ble endret til Risøe i 1999.

Du finner oss i 1. etasje ved inngang fra Liegata.