Nå starter byggingen av leilighetene

Som følge av arbeidet med de nye leilighetene kommer man dessverre ikke utenom at det i byggeperioden vil bli noe reduksjon i antall parkeringsplasser. Sammen med entreprenør har vi kommet frem til en løsning som vil gi våre kunder mest mulig parkering.

Følgende parkeringssituasjon vil gjelde for Lietorvet i byggeperioden:

Fremdrift:

Mandag 26.8. starter arbeidet med å etablere byggegjerde og et stort antall av de avgiftsfrie times-parkeringsplassene nærmest senterets inngang mot kirken beholdes. Slik vil det være i perioden frem til p-huset i boligblokka åpner. På p-plassen mot nord (mot tidl. Politihuset) vil det være tilnærmet samme antall p-plasser frem til fase 2 igangsettes primo oktober. Da reduseres dette området til 35 p-plasser med avgiftsbetaling som i dag. Disse plassene vil være til kundenes bruk frem til p-huset i boligblokka åpner.

Takparkeringen vil ha full kapasitet i hele byggeperioden.

Vi gleder oss til å få nye naboer på Lie.