Det er vedtatt at det skal bygges leiligheter ved siden av Lietorvet. I første omgang er det 47 leiligheter som blir satt opp. Totalrammen er på 90 leiligheter ved prosjektets slutt. Nå spanderer Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag kaffe på alle besøkende på Catilina Café frem til og med 23. april i forbindelse med lanseringen av boligprosjektet. Salgsstart for byggeprosjektet er 12. april.