På Lietorvet er det 1 timers gratis parkering, deretter betaler du avgift. Du trenger ikke å trekke parkeringslapp da bilens registreringsnummer blir registrert av videokameraer plassert ved innkjøringen.

Hos oss kan du parkere på taket eller bruke våre parkeringsplasser på bakkenivå ved hovedinngangen bak Skien Kirke.

Ekspressplasser hos MENY

Ved hovedinngangen er det 25 ekspressplasser som er dedikert til MENY Lietorvets handlende. Her er det 1 time gratis parkering.